logo
hledat
02. 11. 2015

Výběr vhodné elektrocentrály pro svářečku


Jak je to s napájením svářečky elektrocentrálou? Je možné nevhodným výběrem něco pokazit? Existuje nějaké ideální řešení pro svařování s přenosným zdrojem elektrické energie? 
V následujícím článku se věnujeme této problematice podrobněji.


Kolem svařování pomocí elektrocentrál se toho poměrně hodně vykládá. Abyste k tomuto tématu měli o něco širší rozsah informací, přispějeme rádi také naší "troškou do mlýna". Ještě než se pustíme do popisu celé záležitosti, chtěli bychom upozornit na skutečnost, že veškeré zde uvedené informace vychází z vlastní praxe servisu a konstrukce elektrocentrál - i proto se článek může zdát mírně zaujatý. Vyjadřovat se budeme v žargonu, který nemusí být vždy zcela korektní (odborníci v oboru nám snad prominou). A abychom zachovali nestrannost, záměrně zde nebudeme uvádět konkrétní výrobce svařovacích aparátů a veškeré názvosloví zůstane tedy pouze na obecné úrovni.

 
Nejprve trocha teorie 
Elektrocentrála je tzv. měkký zdroj elektrické energie. Při napájení spotřebiče transformátorového typu (tj. většina svářeček) dochází ke značným a náhlým zvratům v odběru proudu neboli vzniku proudových špiček. S trochou nadsázky lze říci, že debaty o vhodnosti či nevhodnosti elektrocentrál k napájení svářeček se točí právě kolem schopnosti elektrocentrály pokrýt a překlenout tyto špičky. 
Většina výrobců svařovacích aparátů uvádí na výrobním štítku hodnotu proudu, který svářečka při práci odebírá. Zde bychom chtěli upozornit na často opomíjený fakt, že se jedná pro danou svářečku o proud efektivní a hodnotu průměrnou! V praxi to znamená, že svářečka s uvedeným příkonem 12A mívá nároky v rozmezí přibližně 6A až 20A.
Při náběhu výkonové špičky pak dochází k poklesu napětí resp. frekvence na generátoru. 
Do doby než regulátor otáček motoru zareaguje a srovná otáčky na požadovanou hodnotu, je pouze na generátoru elektrocentrály, zda tuto situaci dostatečně překlene. Berte prosím 
v potaz, že při každém “nahození” oblouku dochází ke vzniku popsané mezní situace. 

Zde je nutné zmínit odlišnosti mezi jednotlivými druhy regulace generátorů ve vztahu 
ke svářecímu aparátu:

  • - základní kapacitní regulace je přímo závislá na otáčkách motoru a mívá tendence k rozkolísání. Velký pozor je třeba dát na častý problém s neschopností se při napájení svářečky správně nabudit, 
  • - AVR regulace je poměrně dobře schopná elektronicky dorovnat vznikající výkyvy, ale zároveň je náchylnější k poškození svářečkou. Zde je nutné brát zřetel na citlivost generátoru a volit dostatečně předimenzovanou elektrocentrálu,
  • - regulace kompaudním trafem je odolná a přiměřeně stabilní.

Samostatnou kapitolu pak tvoří speciální elektrocentrály s DC generátorem, který je ke svařování primárně určen. Z uživatelského hlediska se jedná o variantu nejméně náchylnou k jakémukoli poškození vlivem svařování, protože generátor sám o sobě je koncipován jako svářečka. Od uživatelů těchto svářecích elektrocentrál víme, že s nimi lze dosáhnout výborných svarů. Nevýhodou je však vyšší hmotnost a cena. Tomuto speciálnímu druhu elektrocentrál se budeme věnovat 
v jiném článku. 

 
Myslete na rezervu
Běžným jevem u současných svářeček je přítomnost různých elektronických prvků přímo uvnitř svářečky. A pak lidově řečeno: pokud na generátoru “lítá” frekvence a napětí jak se jim právě chce, citlivá elektronika ve svářečce na to reaguje v lepším případě odstavením z provozu. V tom horším scénáři pak poruchou a následně placenou opravou. Z tohoto důvodu jsou kladeny stále vyšší nároky na mobilní zdrojové soustavy co do stability hodnot na výstupu. K dosažení kvalitního a stabilního napájení svářečky je tak zcela nezbytné vybrat výkonově dostatečně předimenzovanou elektrocentrálu. Ta je schopná i prudký výkonový skok překlenout s mírnějším rozkolísáním hodnot na výstupu. 

 
Další vlastnosti elektrocentrály
Sice se nejedná přímo o rozhodující vlastnosti pro použitelnost elektrocentrály jako zdroje pro svářečku, ale např. nedostatečně objemná palivová nádrž práci dokáže minimálně znepříjemnit, ne-li úplně zastavit. 
Pokud při svařování často budete měnit stanoviště, vyberte o něco dražší variantu elektrocentrály s transportním podvozkem - výrazně si ulehčíte manipulaci s elektrocentrálou.
Lepší odhlučnění stroje zase dovolí práci i v obytných zónách či noční práce. Ani obsluze elektrocentrály nižší decibely zřejmě vadit nebudou.

Naše doporučení pro výběr elektrocentrály ke svářečce
Shrneme-li vše podstatné při výběru správné elektrocentrály pro svářečku, pak volte vždy výkonově dostatečně předimenzovanou elektrocentrálu (cca dvojnásobek proudové hodnoty udávané na štítku svářečky) s vhodnou regulací výstupu generátoru - kompaudní trafo či AVR. 
A nezapomeňte, že se vyplatí o elektrocentrále a svářečce uvažovat už při jejich pořizování jako o celku. Jinými slovy pro napájení špičkové a drahé svářečky nebude zřejmě nejlepším řešením elektrocentrála z letáku s nápisy “Turbo” a “Ultra” případně “100% Made in Germany” 
(v žádném případě se tímto nechceme dotknout kvalitních německých producentů, ale upozornit na obrovské množství nekvalitních plagiátů na našem trhu).


Protože víme, že výběr správné elektrocentrály ke konkrétní svářečce vyžaduje často osobní jednání a absolvování několika provozních zkoušek obou strojů s měřením, nabízíme Vám naše zkušenosti a zázemí. 
Pokud potřebujete s výběrem správné elektrocentrály pomoci, kontaktujte nás, prosím:

info@hondabrno.cz
+420 775 974 555

 

Zpět do aktualit

Výběr vhodné elektrocentrály pro svářečku

Navštivte také naše stránky

Stroje Polák

košík
Váš košík
Položek: -
Celkem: -